Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2016-03-15 13:19 i Bodaskolan Älvkarleby
Vilka ämnen är vatten uppbyggd av? Var kommer regnvattnet ifrån? Hur kan regn bli förorenat?
Grundskola 4 Teknik Kemi Fysik

Vatten och luft

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar förmågorna analysera, kommunicera, hantera information om kemikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

-med läromedlet Koll på NO
-läsa texter tillsammans ur läroböcker och från webben

- grupparbeten
-se på film
-genomföra enkla undersökningar i redovisande form
-rita förklarande bilder
-samtal och diskussioner i klass och i grupp

- experiment

Bedömning

Vad kommer att bedömas:
 din förmågan att

 • beskriva och illustrera dina arbeten om luft och vatten. 
 •  delta aktivt under lektioner, grupparbetet och vid experiment.
 •  använda din kunskap i andra sammanhang.

Centralt innehåll

Centralt innehåll, ur 4-6 som kommer att behandlas under arbetet:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.

Matriser

Fy Tk Ke
Kunskapskraven för år 4-6 kemi

Diskutera, samtala
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. .
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersöka
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning och säkerhet
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamåls enligt och effektivt sätt.
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Luft och vatten
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: