Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen & Buddhismen år 6

Skapad 2016-03-15 13:23 i Elinebergsskolan Helsingborg
Vi kommer att läsa om Hinduismen och Buddhismen samt deras historia. Arbetsområdet börjar vecka 11 och avslutas vecka 16-18
Grundskola 6

Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer.

Kunskap om religioner och andra livsåskådningar är extra viktigt i dagens samhälle som är präglat av kulturell mångfald. Religionskunskap behövs därför för att öka toleransen i samhället och förståelsen mellan människor.

Innehåll

MÅL

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

  •  analysera hindismen och buddhismen, samt olika tolkningar och bruk inom denna.
  • analysera hur religioner påverkar samhället och individen
  • reflektera över livsfrågor och sin egen identitet
  • resonera kring moraliska frågeställningar
  • använda viktiga ord och begrepp

Undervisning

I undervisningen kommer vi att 

- gemensam tankekarta om hinduismen och buddhismen,

- ha genomgångar,

-läsa texter,

-föra diskussioner

-ha kunskapsquiz

-samt titta på film m.m

 

Bedömning

  • Din medverkan och aktivitet i gruppdiskussioner, både under lektionerna och i slutmomentet.
  • Din insats i grupparbetet, både under arbetets gång och i själva redovisningen om Hinduismen och Buddismen.
  • Din individuella insats och presentation av dina tankar om religionerna.
  • Slutmomentet kommer att testat av med hjälp av en muntlig presentation.

 

  • Du kommer att bli bedömd enligt matrisen som finns på UNIKUM.

Matriser

Hinduismen & Buddhismen

Bedömningsmatris

E
C
A
KUNSKAP
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i hinduism och buddhism.
Du har baskunskaper om religionernas heliga platser eller rum, ritualer, och regler.
Du har goda kunskaper om religionernas heliga platser eller rum, ritualer, och regler.
Du har mycket goda kunskaper om religionernas heliga platser eller rum, ritualer, och regler.
JÄMFÖRELSE
LIKHETER OCH SKILLANDER
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
BESKRIVER
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser och andra urkunder.
Du beskriver hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva hur religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
BEGREPP
Ord och begrepp om religion och livsåskådning
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
DISKUSSION
Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: