Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book presentation

Skapad 2016-03-15 13:26 i Viksängsskolan Västerås Stad
Muntlig presentation av en skönlitterär bok
Grundskola 7 – 9 Engelska

Under v10-14 kommer vi att läsa skönlitteratur samt förbereda och genomföra en muntlig presentation av den lästa boken.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

 • Vilka förmågor får eleverna möjlighet att utveckla?

Koppla gärna till Syftestexten i Lgr11,  klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Det här kommer du att arbeta med

Koppla till Centralt innehåll i Lgr11, klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Så här kommer vi att arbeta

 • Egen läsning
 • Genomgång
 • Förberedelse inför redovisning
 • Muntlig redovisning i mindre grupper

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Muntlig redovisning i mindre grupp med start onsdag v14.

Lektionsplanering

Under denna period får man under lektionstid lägga upp sitt arbete lite mer självständigt. Tid till läsning OCH att arbeta med redovisning kommer att ges. Du väljer själv hur du disponerar din tid.

Uppgiften till redovisningen kommer vi gå igenom tillsammans. Instruktionen finns i bloggen!

 

 

Matriser

En
Book Presentation

E
C
A
Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: