Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att planera o tillaga en egen meny vt-16

Skapad 2016-03-15 14:41 i Gammal Trelleborg
Eleven planerar en två-rättersmeny (sätter samman, näringsberäknar, prisberäknar, gör beställningslista), tillagar måltiden. Eleven får en bestämd summa att klara uppdraget på.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Nu får du möjlighet att själv planera och tillaga en tvårättersmeny. Du gör allt själv, både planering, tillagning och efterarbete.

Innehåll

Syfte

Denna uppgift syftar till att eleven ska:

 • utveckla sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider 
 • eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider.
 • I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar  ges eleverna  möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider.
 • Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning och skapande av måltider  
 •  Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Detta ska vi arbeta med

Varje elev:

 • Planerar och sätter samman en måltid (lunch eller middag)
 • Prisberäknar måltiden
 • Gör en arbetsplanering
 • Lagar maten, dukar och äter tillsammans
 • Diskar och återställer ordningen i köket
 • Utvärderar sitt arbete genom att skriva en matlagningsrapport

 

Detta kommer att bedömas

Bedömningen kommer att ske av följande moment:

Planeringen med hänsyn till:

 • Näring
 • Prisplan
 • Självständighet och kreativitet i planeringen

Genomförandet av det praktiska arbetet:

 • Hygien
 • Miljötänkande (både måltidsmiljön och resursanvändande)
 • Redskap och metoder
 • Skicklighet i arbetet
 • Egen utvärdering dvs matlagningsrapport HEM (hälsa, ekonomi och miljö)

 

 

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Kriterier

F
E
C
A
Hemarbete
Att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Att använda lämpliga metoder, livsmedel och utrustning.
Eleven utför arbetet med viss anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven utför arbetet med relativt god anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Eleven utför arbetet med god anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Att välja tillvägagångssätt och att motivera sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och motiverar sina val på ett enkelt sätt.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val .
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val .
Värdera arbetet
Att värdera arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hälsa
Att föra resonemang om varierade och balanserade måltider efter individuella behov.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Konsumentkunskap
Att jämföra olika konsumtionsalternativ och förstå dess konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtions alternativ och för enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument
Att resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: