Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A - Kapitel 3-5

Skapad 2016-03-15 14:46 i Rösjöskolan Sollentuna
Tillhörande matris och elevuppgifter
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte med undervisningen

Det här ska vi göra

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser

Ma
Kopia av Gemensam mall Pedagogisk planering Rösjöskolan, grundskolan

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kapitel 3 - Decimaltal
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter. Uppgift 1 Vilken längd är 8 cm? Ringa in det rätta svaret: 0,8 m 0,80 m 0,08 m 0,88 m
Kan konstruera en tallinje och sätta ut decimaltal. Uppgift 2 Gör en tallinje från 7,50 till 7,70 och sätt ut talen: 7,57 7,63 7,69
Kan storleksordna decimaltal. Uppgift 3 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. a) 4,5 5,4 4,15 b) 0,06 0,60 0,6
Kapitel 3 - Decimaltal
 • Ma  E 6
Addition med decimaltal. Uppgift 4 Beräkna: a) 34,65 + 8,74 b) 21,42+ 5,77
Subtraktion med decimaltal. Uppgift 5 Beräkna: a) 58,79-37,25 b) 32,45 - 14,27
Kan talsorterna. Uppgift 6 Hur många ental, tiondelar och hundradelar består följande tal av: Skriv med bokstäver och i utvecklad form. T.ex. 235= 200+30+5 a) 1,47 b) 3,06
Kapitel 4 - Vikt och volym
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan omvandla volymenheter. Uppgift 7 Skriv som liter. a) 400 cl b) 33 cl c) 5 dl d) 7 cl
Kan omvandla volymenheter. Uppgift 8 Vilka två flaskor innehåller lika mycket? Flaska1: 0,2 l Flaska2: 3 dl Flaska3: 33 cl Flaska4: 2 dl Flaska5: 0,02 l
Kan omvandla viktenheter. Uppgift 9 Skriv som kilogram. a) 8000 g b) 60 hg c) 2 kg 5 hg
Kapitel 4 - Vikt och volym
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan omvandla viktenheter. Uppgift 10 Hur mycket mer väger Tilda än Alex? Tilda: 3,5 kg Alex: 2500 g
Kan begreppen. Uppgift 11 Vad betyder centi? ____________ Vad betyder deci? ____________ Vad betyder milli? ____________
Kapitel 5 - Temperatur och diagram
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan beräkna temperatur. Uppgift 12 En termometer står på -7 grader celsius. Vad blir temperaturen om den sjunker 3 grader?
Kan beräkna temperatur. Uppgift 13 I simhallen var det 25 grader celsius i vattnet. I en sjö i närheten var det samma dag 8 grader kallare. Hur många grader var det i sjön?
Kan beräkna temperatur-skillnad. Uppgift 14 På måndagen är det 12 grader celsius och på onsdagen är det minus 2 grader celsius. Hur stor är temperatur-skillnaden?
Kapitel 5 - Linjediagram
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Kan göra ett linjediagram. Uppgift 15 En vecka i april visade termometern följande: Mån: 8 grader Tis: 10 grader Ons: 11 grader Tors: 13 grader Fre: 12 grader Lör: 9 grader Sön: - 2 grader För in temperaturerna i ett linjediagram.
Kan beräkna medelvärde. Uppgift 16 Beräkna medelvärdet för temperaturerna i Uppgift 15.
Kan läsa av och förstå ett cirkeldiagram. Uppgift 17 Sarahs klass röstar om vilken pjäs de ska spela. Cirkel-diagrammet visar resultatet. a) Vilken pjäs ville halva klassen spela? b) Vilken pjäs var minst populär?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: