Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska VT-16

Skapad 2016-03-15 14:54 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
VT- 16, LIG ÖT MI
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll; Vad?

 • Rättstavning, tex ng-ljud, å-ljud, dubbelteckning
 • Grammatik, tex ordklasser, synonymer
 • Läsning, läsa olika sorters texter (skönlitterära, fakta, dikter mm) i läsebok och böcker från biblioteket
 • Läsförståelse, frågor på och diskussioner kring de lästa texterna
 • Skriva olika sorters texter (sagor, fakta, berättelser, återberättande, brev mm) för hand och på dator
 • Berätta självupplevda saker och återberätta texter, filmer, lektioner mm
 • Lyssna på upplästa texter av olika slag och återberätta, diskutera och även lyssna på varandra i gruppen och kunna föra samtal kring olika ämnen

Undervisningens innehåll; Hur?

 • en- till en- undervisning
 • gruppundervisning
 • enskilt arbete
 • böcker av olika slag (skönlitterära, fakta, dikter mm)
 • läsebok med arbetsuppgifter
 • diskussioner
 • dator
 • I-pad
 • film

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Bedömning

Bedömning kommer att ske i en- till en-undervisningen, diskussionerna och i standardiserade tester.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: