Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska VT-16, S

Skapad 2016-03-15 14:59 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
VT-16, LIG ÖT S
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll

 • Intensivläsning med Läsebok
 • Läsa olika sorters texter för eleven, t ex sagor, skönlitterära texter och faktatexter
 • Läsförståelse med övningsböcker, svara på frågor och arbeta med texterna som vi läser
 • Stavning med "Veckans ord"

Metod

 • en- till en- undervisning
 • enskilt arbete
 • böcker av olika slag (skönlitterära, fakta, dikter mm)
 • läsebok med arbetsuppgifter
 • diskussioner
 • dator
 • I-pad
 • film

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Bedömning

Bedömning kommer att ske i en-till-en-undervisningen, diskussioner och i standardiserade texter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: