Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2016-03-15 15:29 i Kumla skola Tyresö
Fjärilens livscykel: Ägg-larv-puppa-fjäril. Observera, undersöka, dokumentera, dra slutsatser och sammanfatta.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik Bild Svenska

I detta tema följer vi en tistelfjärils utveckling från larv till färdig fjäril.

•Vad vet vi om larver och fjärilar?

•Vad är en livscykel?

•Vad äter en fjärilslarv?

Under temats gång uppstår många frågor och funderingar som vi försöker hitta svar på.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

 • fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen
 • vad en livscykel är
 • vad fjärilar gör som vi människor kan ha nytta av
 • samband och orsaker
 • att redogöra för dina upptäckter i ord, bild och text
 • undersöka, se likheter och skillnader
 • larven, puppan och fjärilens delarKopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

I det här temat kommer du att få en egen tistelfjärilslarv att ta hand om. Du ska observera och studera din larv genom dess olika utvecklingsstadier till färdig fjäril.

Vi kommer att föra många diskussioner i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker. Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen och för oss människor.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

 Du bedöms på hur väl du kan:

- delta i diskussioner och lyssna på andra
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- beskriva hur en tistelfjäril ser ut
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdrag.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: