Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pengar och tjänster mars/april 2016

Skapad 2016-03-15 16:22 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vad kostar en liter mjölk?
Hur kan vi betala för olika varor och tjänster?

Vi kommer att arbeta med pengar, vad man kan använda dem till, deras värde och olika betalningssätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det arbetsområdet ska du lära dig att:

 • förstå varför vi har pengar
 • förstå hur pengar kan användas
 • vilka olika betalningssätt det finns
 • söka information på Internet
 • reflektera kring information från Internet

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att beskriva olika betalningssätt
 • din förmåga att beskriva vad några vanliga varor och tjänster kostar
 • din förmåga att söka och reflektera över information på Internet


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig.
 • Jag läser din texter.
 • Jag tittar på dina bilder.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

- Du kommer att få delta i diskussioner.

- Du kommer att få titta på faktafilmer om konsumtion och sparande.

- Du kommer att få undersöka vad några vanliga varor och tjänster kostar med hjälp av internet.

- Du kommer att få göra övningar med låtsaspengar.

- Du kommer att få läsa faktatexter.

- Du får skriva faktatexter.

- Du får arbeta med skrivuppgifter.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Begrepp

Här är några exempel på begrepp som vi kommer att möta i vårt arbetsområde:

 • medier
 • saldo
 • belopp
 • kontanter
 • skatt
 • ränta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: