Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete Åk 9 VT 16

Skapad 2016-03-15 20:31 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Projektarbete för åk 9
Grundskola 9

Årets projektarbete är ett grupparbete där ni ska undersöka olika ämnen.

Gruppen ska sedan genomföra en redovisning i seminarieform. Den ska vara ca 5-10 min

Efter redovisningen finns möjlighet till diskussion med övriga klassen.

Gruppernas ämnen ligger i klassernas blogg

 

Uppgifter

  • Projektarbete 9:2 VT 16

  • Projektarbete 9:3 VT 16

  • Projektarbete 9:4 VT 16

  • Projektarbete 9:5 VT 16

  • Projektarbete 9:1 VT 16

Matriser

Projektarbete VT16, år 9

Följande förmågor har du visat under projektarbetet:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruktion och planering
Eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, kan följa instruktioner och planera sitt arbete med hjälp av en vuxen.
Eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, kan följa instruktioner och planera sitt arbete med endast lite stöttning av en vuxen.
Eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, kan följa instruktioner och planera sitt arbete i stort sett på egen hand.
Språk
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Reflektion
Eleven kan reflektera över sin arbetsinsats och utvecklingsområden inför framtiden på ett enkelt sätt.
Eleven kan reflektera över sin arbetsinsats och utvecklingsområden inför framtiden på ett utvecklat sätt.
Eleven kan reflektera över sin arbetsinsats och utvecklingsområden inför framtiden på ett välutvecklat sätt.

Kunskapskrav i Svenska år 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: