Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en spännande berättelse

Skapad 2016-03-16 08:52 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 – 6 Svenska

Hur gör man för att underhålla någon med en berättande text? Hur gör man för att textens ska bli spännade?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Arbetssätt

 

Vi har i vår arbetsbok Zick zack - skrivrummet arbetat med berättande texter. Nu är det din tur att skriva en egen spännande berättelse.

Matriser

Sv
Berättande text bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Begripligt innehåll. Enkla beskrivningar och enkel handling - räknar upp händelser.
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade beskrivningar och utvecklad handling - återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Tydligt innehåll: Välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling - förmedlar upplevelser.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur - uppbyggnaden går att följa.
Relativt väl fungerande struktur - uppbyggnaden är tydlig och ansatser till styckeindelning.
Väl fungerande struktur - uppbyggnaden lyfter texten och styckeindelningen fungerar till största delen.
Språk
Viss språklig variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt och tiden på verben (tempus) används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och tiden på verben (tempus)används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och tiden på verben (tempus) används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken. Relativt få stavfel.
Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel.
Helhetsbedömning
En berättelse som fungerar i huvudsak.
En berättelse som relativt väl fungerar som en berättelse.
En berättelse som fungerar väl som berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: