Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling & lärande Bommen vt 2016

Skapad 2016-03-16 10:04 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

Nyckelbegrepp

 • Äldre

 • Vill
 • Våga
 • Kan
 • Nyfikenhet
 • Lära mig
 • Vuxna
 • Kompetent
 • Fakta
 • Förståelse
 • Färdighet
 • Förtrogenhet
 • Fantasi
 • Kreativitet
 • Förmåga
 • Utforska
 • Utmana
 • Kunskap
 • Olika aspekter 

Planerade insatser

Tema ”Min plats” med inslag av barnkonventionen

Vi kommer prata om platser nära och långt bort. Vi vill undersöka kartor och göra egna.

Här väver vi in arbetet med flerspråkighet.

 

Grön Flaggråd - vi kommer att samla barnen och synliggöra vad Grön Flagg är och betyder.

 

Motorik 

För att utmana och utveckla barnens motorik kommer vi att ha planerade rörelsepass som hinderbanor, bollaktiviteter och rörelselekar. Men framförallt inspirera barnen till att röra sig spontant på gården och i vår närmiljö samt på olika typer av underlag.

 

Språk

För att stimulera barnens språkutveckling använder vi oss av olika medier samt sång, litteratur, rim och ramsor.

TAKK - Vi startar upp veckans tecken.

 

Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: