Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 4

Skapad 2016-03-16 11:42 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett tema om kroppen för år 4
Grundskola 4 Biologi

Våra kroppar är inte kloka! De vet vad som är bra för oss och talar om det för oss om vi lyssnar. Ju mera du lär dig om din kropp desto bättre kan du ta hand om den. Det här temat kommer att handla om hur din kropp är uppbyggd och hur den fungerar och samverkar. Men också vad din kropp behöver för att må bra.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om och ta ställning i frågor som rör hälsa.

Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Målet med undervisningen

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig: • känna till hur skelettet och musklerna är uppbyggda samt funktion och skillnaden mellan olika leder
 • förstå hur olika kroppsdelar fungerar och samverkar med varandra
 • känna till hjärnans olika delar
 • att delta aktivt i diskussioner och praktiska lektioner

 

 

Undervisning och arbetssätt

Eleven kommer att får arbeta såväl teoretiskt genom diskussioner, läsa och svara på frågor, se filmer, lära nya ord och begrepp.
Eleven får en baskunskap om kroppen och dess organs funktioner och samverkan genom att läsa faktatexter samt svara på frågor kopplade till dessa, samt genom gemensamma genomgångar. Genom olika experiment får eleverna bilda hypoteser samt dra egna slutsatser av resultaten.
Eleven får lära sig vikten av att äta rätt och röra sig.
Vi kommer också att ha massage.
Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen och kunskapskraven.


Genom att vi varierar arbetssätten ges du möjlighet att på olika nivåer visa din förmågor under temats gång enskilt.
Jag kommer dels att titta på hur du deltar i de olika momenten för temat. Samt hur aktivt du bidrar med egna erfarenheter cch reflektioner i ämnet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: