Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Evolution 9ABD HT20

Skapad 2016-03-16 12:09 i Frösåkersskolan Östhammar
Varför utvecklas livet på jorden?
Grundskola 7 – 9 Biologi
Varför simmar hajar och valar olika med stjärtfenan? Varför har fågelhanarna mycket vackrare färger än honorna? Är jag verkligen släkt med aporna? Varför dog Neanderthalmänniskan ut för 30000 år sedan? Vilka livsformer kommer att finnas på jorden om ytterligare 1 miljard? Varför bad den katolska kyrkan Charles Darwin om ursäkt nästan hundra år efter att han dött?

Innehåll

De stora frågorna

Varför utvecklas livet på jorden? Vad var det egentligen som Charles Darwin kom på efter att ha besökt Galapagosöarna 1835?

 

Tid: Vecka 39-42

Arbetssätt     

Genomgångar med anteckningar
Filmer
Gruppuppgifter

Bedömning
Muntlig i grupp 

 

För att klara kunskapskraven ska Du kunna förklara

  • hur livets utveckling har gått till, alltså evolutionen
  • vad variation inom en art är
  • vad som menas med naturligt urval
  • hur mutationer kan leda till evolution
  • vem Darwin var och vad hans evolutionsteori går ut på

Ämnesspecifika begrepp

Se bifogad begreppslista i Teams.

 

Området finns i biologiboken mellan s. 22, 354-372, främst s. 366-372. 

Minns du? uppg 9

Förstår du? uppg 2 och 3

Utmaning uppg 2

 

Anteckningar finns i biologikanalen i Teams.

Med hopp om roliga veckor tillsammans! / Sofia

 

 

 

 

Kunskapskrav på A-nivå

Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sam­manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Uppgifter

  • Utvärdering av Evolutionsavsnittet

  • Evolution

  • Evolution

Matriser

Bi
Evolution

E
C
A
Begreppsförmåga och analysförmåga
Hur väl använder du begreppen inom området?
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och förklara samband inom dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sam­manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Naturvetenskaplig upptäckt
Hur väl förstår du vikten av Darwins teorier?
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kommunikativ förmåga
I vilken mån ställer du frågor och bemöter åsikter och argument i en diskussion?
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: