Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Skrivartema Huset, vårterminen och höstterminen 2016 för år 3-6.

Skapad 2016-03-16 12:42 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Grundskola 3 – 6 Svenska Bild

 

Huset är ett spännande skrivprojekt. Vi kommer att arbeta med detta under våren och syftet är att eleverna ska träna sina förmågor att formulera sig och att kommunicera i tal och skrift.

Eleverna tränar också sin förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, att lägga ut trådar och antydningar som de sedan plockar upp i kommande kapitel, de kommer också få träna på att använda skrivregler och styckeindelning.

Innehåll

Mål i svenska

Vilket innebär:
Att jag kan skriva en sammanhängande text.
Att jag kan skriva olika kapitel med en "röd tråd".
Att jag kan dela in texten i stycken och få med inledning, innehåll och avslut.
Att jag kan bearbeta och ändra min text så den utvecklas.
Att jag kan ge och ta emot respons.
Att jag kan använda de vanligaste stavningsreglerna och skiljetecken.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi jobbar i tvärgrupper från år 3-5.
Vi träffas en gång i veckan, på måndagar.
Vi jobbar med bestämda skrivarkompisar, som ger varandra tips och idéer. 
Vi använder oss av kamratbedömningen, two stars and one wish.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven utvecklar sitt skrivande.
Att eleven kan skriva en text i kronologisk ordning.
Att eleven kan skriva med inledning, innehåll och avslut.
Att eleven lär sig att dela in texten i stycken.
Att eleven använder sig av enklare stavningsregler.
Att eleven använder stor bokstav och skiljetecken.
Att eleven tränar sig i att ge och ta emot respons.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: