Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8, Australia (skrivuppgift)

Skapad 2016-03-16 13:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 – 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att…
- Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll: Levnadsvillkor, traditioner sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Lyssna och läsa: Talad engelska med viss regional och social färgning, talad engelska och texter från olika medier, sånger, muntlig och skriftlig information

Tala, skriva och samtala: Samtal och diskussioner, muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner, olika sätt att bearbeta egna framställningar samt fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretisering

Förståelse tränar vi bl.a. genom att läsa texter ( The Aborigines, Cute Creatures, The Outback) och se/lyssna på olika klipp (om t.ex. Aborigines, kangaroos). Till läs- och hörförståelseövningarna jobbar vi med uppgifter och samtalar och skriver om det vi hört och läst. Vi fördjupar våra kunskaper om det engelskspråkiga landet Australien och visar våra kunskaper i en avslutande skrivuppgift. Skrivuppgiften föregås av skrivträning då eleverna låtsas resa runt i Australien och bloggar om sin resa. Bloggen kommenteras och rättas löpande av läraren i Drive.

Undervisning

På lektionerna kommer vi att läsa, lyssna, prata och skriva om Australien. Vi lär oss nya ord varje vecka.

Bedömning

Bedömning sker i form av en matris.

Matriser

En
PP Engelska åk 8, Australia

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skriftlig framställning - innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Innehållet är lämpligt och anpassat för uppgiften.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt. Innehållet är mycket lämpligt och välanpassat för uppgiften.
Skriftlig framställning – korrekthet
Du gör så pass många grammatiska fel att dessa förstör kommunikationen och gör din text svårbegriplig.
Du gör en del grammatiska fel som stör kommunikationen, men allt är ändå förståeligt.
Du gör en del grammatiska fel, men din text har ändå ett visst flyt.
Du gör få grammatiska fel och använder mer avancerade grammatiska strukturer, vilket ger din text ett bra flyt.
Skriftlig framställning - stavning
Du gör så pass många stavfel så att de stör kommunikationen och gör din text svårbegriplig.
Du gör en hel del stavfel, men man kan ändå tyda vad du menar.
Du gör en del stavfel.
Du gör så gott som inga stavfel.
Skriftlig framställning - formalia (t.ex. styckeindelning, punkter, komman etc.)
Du använder inte en lämplig formalia.
Du använder emellanåt en lämplig formalia.
Du använder oftast en lämplig formalia.
Du använder en lämplig formalia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: