Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från råvara till färdig produkt

Skapad 2016-03-16 13:30 i Torpskolan Lerum
Utifrån världens naturtillgångar och Sveriges naturresurser diskuteras livscykeln av olika produkter, processer vid framställning, förbrukning och återvinning. Miljöpåverkan i de olika stegen belyses.
Grundskola 8 Teknik

Utifrån världens naturtillgångar och Sveriges naturresurser diskuteras livscykeln av olika produkter, processer vid framställning, förbrukning och återvinning. Miljöpåverkan i de olika stegen belyses.

 

Innehåll

Syfte

Ni ska arbeta i grupp och tillsammans beskriva ett föremål hela vägen från råvara till en färdig produkt samt vad som händer med produkten när den är slutanvänd.

Arbetet presenterar ni i ett bildcollage med tillhörande text och källor. Tänk på att beskriva så tydligt och lättförståeligt som möjligt.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konkretiserade mål

Efter detta arbetet ska du

 • ha fördjupad kunskap om en vanlig råvara ex en metall
 • beskriver alla steg, vad som sker från det att råvaran tas fram till dess att vi har ett färdigt föremål.
 • förklarat vad som sker med produkten när den är slutanvänd
 • sökt kunskap från flera källor och varit källkritisk till det du hittat
 • redovisat i ett bildcollage med tillhörande text samt källor
 • använder bilder på ett sätt så att du förklarar lättförståeligt

Bedömning

Genom arbetet kan du visa olika förmågor

 • använda och förklara begrepp inom området.
 • planera, genomföra samt slutföra arbetsområdet
 • ditt resonemang om hur olika val kan få olika konsekvenser för miljön

 

Arbetet pågår under vecka 14-21 och fördelar sig enligt följande:

Vecka 14-18 arbetar med uppgiften. 

Vecka 19 redovisar ni för varandra i tvärgrupper. Alla i gruppen ska vara väl förberedda.

Vecka 20-21 arbetar vi praktiskt i tekniksalen.

Matriser

Tk
Från råvara till färdig produkt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Urval källor
Använder olika källor
Beskriva/ förstå
Förmåga att använda informationen till att beskriva processen från råvara till produkt
Ni har gjort en enkel beskrivning av produkten och er presentation täcker i stort sett alla delar.
Ni har gjort en utvecklad beskrivning av produkten och er presentation ger mycket information på ett förståeligt sätt.
Ni har gjort en välutvecklad beskrivning av produkten och er presentation ger en heltäckande bild på ett intressant sätt.
Resonemang
Konsekvenser för miljö.
Enkla till viss del underbyggda resonemang vilka olika konsekvenser val av tekniska lösningar får för människa, miljö och samhälle.
Utvecklade och till viss del underbyggda resonemang vilka olika konsekvenser val av tekniska lösningar får för människa, miljö och samhälle.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang vilka olika konsekvenser val av tekniska lösningar får för människa, miljö och samhälle.
Användning av bilder
Använder bilder med någon koppling till texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: