Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen i vår omgivning

Skapad 2016-03-16 14:02 i 0 Paradisskolan Trollhättan
Materials egenskaper, vattnets olika former, luft, lösningar och blandningar
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)

Vad finns det för material runt omkring oss? Vad är saker gjorda av och vilka egenskaper har de? Hur använder vi dem och vad händer med dem?

Innehåll

I temat kommer du att få lära dig

 • Hur man kan sortera ämnen.
 • Vilka egenskaper olika saker har.
 • Vattnets olika former.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Avsnitt 3

Så här kommer vi arbeta

 • Göra experiment och diskutera dem.
 • Sortera ämnen på olika sätt.
 • Skriva och läsa.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

 Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: