Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Biologi årskurs 4a, Vikingaskolan

Skapad 2016-03-16 14:17 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi

 Livet på Jorden

Vi känner bara till en planet i universum där det finns liv. Det är jorden. Tack vare solen har vi ljus och lagom temperatur. Här finns också syre att andas, mat att äta och många olika miljöer att leva i. På jorden lever en massa olika varelser i nära samspel med varandra.

Men livet på jorden är ingen självklarhet. Vi människor har ett stort ansvar för att livet ska kunna utvecklas på ett bra sätt i framtiden. För det behövs bland annat goda kunskaper i biologi.

Innehåll

Mål för elev

Centralt innehåll kopplat till läroplan:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

 

Du ska lära dig:

 • Vad ordet biologi betyder

 • Kunna ge exempel på organismer

 • Veta att organismer består av celler

 • Veta vad en art är

 • Veta vad det gröna färgämnet i växterna heter

 • Veta hur växter och djur kan sorteras

 • Veta vad allemansrätten är

 •  I enkla drag rita och beskriva fotosyntesen

 •   Veta vad som är typiskt för levande organismer

 

 •  Att göra en egen växt- och djurbok

Innehåll

Biologi Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntesen, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologi och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på Biologins metoder och arbetssätt
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Genomförande

Tid: vecka 11, vecka 13-20

Vi ska jobba med boken om Biologi

Vi ska arbeta enskilt och i grupp

Vi ska göra fältstudier 

Vi ska göra undersökningar och skriva rapporter

Vi ska göra en växt- och djurbok

Vi ska redovisa muntligt från vår växt och djurbok 

Vi ska titta på filmer

 

Redovisning

 

 •    Göra en egen växt- och djurbok

 

 •     Redovisa muntligt från din växt- och djurbok. 

 

 •     Visa dina kunskaper på läxförhör och prov

 

 •     Delta i diskussioner och gruppövningar

 

 •     Skriva rapporter av dina undersökningar

Elevinflytande

Eleverna är med och formulerar frågor till prov/test frågor och själv uppskatta sina insatser.

Eleverna kommer med förslag på vem de ska träna sin muntliga redovisning inför

Matriser

Bi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Biologi: använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
Eleven kan ställa frågor kring biologi. Eleven kan med hjälp söka information för att skapa texter.
Eleven kan ställa frågor och delta i diskussioner kring biologi. Eleven kan på egen hand skapa kortare texter.
Eleven kan prata om, diskutera ställa och besvara frågor kring biologi. Eleven kan på egen hand använda sig av information från olika källor för att skapa texter.
Ämne
Förmågan att använda biologiska begrepp och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen
Eleven kan redovisa genom att använda vissa biologiska begrepp så att andra förstår.
Eleven kan redovisa genom att förklara och visa på sammanhang i naturen med hjälp av biologiska begrepp.
Eleven kan redovisa genom att förklara samband i naturen,använda biologiska begrepp och besvara frågor i ämnet.
Ämne
Förmågan att
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: