Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2016-03-16 14:29 i Heby skola F-6 Heby
i det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad luft är. Vad luften har för egenskaper och hur man kan observera luft.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

I detta arbetsområde kommer du att lära dig vad luft är. Vad luften har för egenskaper och hur man kan observera luft. Du kommer också få lära dig hur växter och levande varelser samverkar när det gäller luft.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

2. Kursplanemål:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

3. Konkretiserade mål:

 1. ELEVDEL/VH-DEL

Inom det här arbetsområdet kommer målen att vara:

 

att kunna berätta muntligt vad luft är, hur man kan se och känna luft.

kunna beskriva fotosyntesen

 att efter deltagande i undersökningar och observationer och kunna relater till egna iakttagelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

4. Bedömning:

ELEVDEL/VH-DEL

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

 

 • aktivt delta i diskussioner och samtal
 • att muntligt kunna berätta om fotosyntesen
 • efter att du deltagit i undersökningar och observationer kan berätta om egna iakttagelser.

 

5. Undervisning:

När vi inleder temat om luft kommer vi att göra en tankekarta för att se vad vi redan vet om luft. När arbetsområdet är avslutat tittar vi på den gemensamma tankekartan igen och fyller på med nya kunskaper.

I arbetet med temat luft kommer du att få samtala med dina klasskompisar och läsa korta faktatexter om luft. Du kommer att få se film som rör ämnet och därefter diskutera det du sett och lärt.

Du kommer att få delta i experiment kring luft där du innan får göra en hypotes om vad som kommer hända. Efter experimentet tala om vad som faktiskt hände, varför det hände och om det stämde med din hypotes.

 

Som avslutning av temat kommer du att få diskutera tillsammans med en klasskompis vad du lärt dig om luft. Ni tar sedan upp det i klassen och fyller på vår gemensamma tanklekarta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: