Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Geometriska figurer

Skapad 2016-03-16 14:31 i Kungshöjdens förskola Munkedal
Förskola
...

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har genom intervju av barnen kring deras kunskaper om de geometriska figurerna, kvadrat, triangel, rektangel och cirkel och upptäckte att en del barn kunde namnen på arabiska och en del barn på svenska. Och dessa svar gav oss idéen om att arbeta kring de fyra geometriska figurerna.

 

Mål

Barnens erfarenheter

 

Vi skapade en fråga och plastade in fyra geometriska figurer. Vid intervju tillfället tog vi med de geometriska figurerna och gjorde så här, (håller upp en geometrisk figur och pekar på den) " vet du vad detta är för figur?" 

Under intervju tillfället svarade något av barnen att det var en... och sedan namnet på den geometriska figuren på arabiska. 

Med de yngre barnen tog vi fram sång kortet och pekade på de olika symbolerna och frågade om de visste vad de heter. En del barn kände igen dem andra inte.

Insatser - åtgärder för att nå målet


Vi kommer att ha sångsamling där de geometriska figurerna sjungs och visas. Vi kommer att visa och namnge de olika figurerna en och en, med en skapande övning efteråt. Barnens skapande alster kommer sedan hängas upp på väggar hängas i fönstret. När alla geometriska figurerna har gåtts igenom kommer en geogubbe avsluta arbetet.

 Vi har delat upp planeringsansvaret mellan oss på detta vis. Två pedagoger har hand planeringen förmiddagsgruppen och de två andra pedagogerna har ansvar för eftermiddagsgruppen. Vi arbetslaget ansvarar alla för att fotodokumentation blir gjort för varje enskilt barn och de aktiviteter som pågår på förskolan. men även att barnens saker kommer upp på väggarna och i fönsterna är allas ansvar.

Hur målet ska utvärderas

Vi har tänkt att utvärdera målet genom att ställa frågan " Vet du vad det är för figur?" igen i slutet av terminen. För att se om barnen kommer ihåg de olika namnen.

Teoretisk bakgrund

Enligt Björklund (2007 s. 25) menar att barns utveckling och lärande inte alltid är så fria och öppna som de klassiska utvecklingsteorierna kan ge ett intryck av. Självklart utvecklas barnen individuellt men människorna runt barnen sätt upp ramar och erbjuder barnet möjligheter till erfarenheter. Och genom de intryck barnet får av människor runt barnet försöker hen att sträva efter att förstå de saker som hen upplever och genom dem utvecklar en förståelse och färdigheter. Det är därför matematik är en social vetenskap eftersom det är genom symbolik man göra sig förstådd men också att förstå andra (Ibid., s. 26).

Barn lär sig genom att se ta på, vrida och vända på föremål men också genom alla sina sinnen (Persson red Doveborg, Emanuelsson 2009, s. 118). Men också genom föremålets tyngd, form och storlek (Ibid., s. 18). Oavsett vad vi som pedagoger har tänkt lära barn, har barnet ofta med sig erfarenheter sedan tidigare och har en förståelse för det. Det är i mötet mellan de tidiga erfarenheterna och de nya erfarenheterna som det övergå i ny kunskap (Björklund, 2007, s. 26).

Dokumentation

 

Vi kommer att dokumentera genom att fotografera barnen och med dem samla bilder och med dem skapa pic-collage. Ett till varje barn för att spegla deras utveckling och lärande. Barnen kommer få uppleva olika skapande övningar kommer dessa fås med hem efter terminens slut.

Vi vill följa barnens initiativ och det gör vi genom att lyssna på deras önskningar kring vilka färger de vill använda.  

 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer i månadsbrev uppmärksamma vårdnadshavarna på vad vi gör på avdelningen genom att berätta vad vi gör, både genom text och bilder så att alla vårdnadshavarna kan tillgodo göra sig informationen. Men också genom att lägga upp bilder på Unikum till vårdnadshavaren så de kan se vad deras barn gör hos oss på veckorna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: