Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Lig - Spela och lyssna

Skapad 2016-03-16 14:37 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Instrumentspel på både bas, gitarr, klaviatur och trummor.
Grundskola 6 – 9 Musik

I musiken ska vi träna på olika instrument och att spela dom tillsammans. Vi kommer arbeta med olika låtar inom den afroamerikanska genren (pop, rock, blues m.m.)

 

Innehåll

Syfte och innehåll

Syftet och innehållet i detta arbetsområde återfinns nedan i texten från läroplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Undervisningens innehåll: Hur?

Arbetet med att lära sig behärska grunderna i antingen ett melodiinstrument eller ett ackordinstrument kommer att pågå under hela terminen. 


Den här arbetsgången kommer vi att följa:
1. Bekanta oss lite med instrumentets uppbyggnad och ljud. Instrumentens namn, namnen på instrumentens delar och hur man tolkar och spelar utifrån ackordbeteckningar och tabulatur. 

2. Träna enkla ackord på gitarr, piano och bas. Träna enkla trumkomp. 

3. Spela tillsammans, att följa pulsen och de rytmer vi arbetar med. 

4. Samtala om hur det låter, vad vi vill förändra och hur vi kan utveckla vårt sound. 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

De lägst ställda kunskapskraven hämtade ur läroplanen hittar du nedan:

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 9
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
 • Mu  E 9
  Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
 • Mu  E 9
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Bedömning

 1. Bedömningen av uppnådda kunskaper och färdigheter kommer huvudsakligen att göras formativt under arbetets gång. Tanken är att jag vandrar runt och lyssnar på deras resultat och ger omedelbar återkoppling; vad kan du och vad behöver du utveckla!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: