Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2016-03-16 14:39 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Vi pratar om Sveriges natur. Våra vilda blommor i vår närmiljö. Hur blommor är uppbyggda. Vad blommans delar heter, hur de pollineras och hur nya blommor bildas. Vi kommer att titta på arter. Vad behövs för att frö ska gro? Vad innebär fotosyntesen? Hur utvecklas en insekt? Våra vanligaste fåglar.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)

Ni kommer att få lära er hur blommor är uppbyggda, vad delarna heter. Ni kommer att få arbeta efter det naturvetenskapliga arbetssättet, vilket innebär ett undersökande arbetssätt. Vi använder och tittar närmare på några arter. Vi kommer att lära oss om pollinering och fotosyntesen. 

Innehåll

Lektions innehåll och vad som kommer att bedömmas

Vi ska ta reda på hur en blomma är uppbyggd och hur den ser ut genom att arbeta undersökande samt titta närmare på några arter.

Hur ett frö blir en blomma och sen hur det bildas frön igen. Ni ska få lära er namn som ståndare, pistill, knapp, märke, pollinering osv

Vi ska prata om fotosyntesen och få en grundläggande förståelse hur det fungerar och vad det är som gör att blommor växer.

Du kommer att bedömas under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande och genom ditt sätt att vara aktiv och engagerad i samtal, diskussioner och vid undersökningar.
Du ska kunna berätta vilka växter och djur som lever här och hur miljön ser ut.
Du ska känna till Carl von Linné och hans betydelse för biologin.
Du ska kunna slå i en flora.

Du bedöms även efter din förmåga att:

Kunna de olika delarna av en blomma
Kunna skriftligt berätta om hur pollinering fungerar
Kunna hur olika fröer sprids
Kunna skriftligt berätta och rita om hur fotosyntesen fungerar

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

NO Bi
Blommor, pollinering och fröspridning

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Blommans delar
Du visar att du har grundläggande förståelse för hur en blomma är uppbyggd och kan namnge några delar.
Du visar att du har god förståelse för blommans delar och kan namnge de flesta som vi har pratat om.
Du visar att du har mycket god förståelse för blommans delar och kan namnge alla delar vi pratat om.
Fröspridning och pollinering
Du visar att du har grundläggande förståelse för hur blommor pollineras och kan enkelt redogöra för hur frö sprids genom att ge exempel på ett sätt.
Du visar att du har god förståelse för hur blommor pollineras och kan på ett bra sätt redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frö sprids och ge exempel på flera sätt som de kan spridas på.
Du visar att du har mycket god förståelse för hur blommor pollineras och kan redogöra för detta. Du kan redogöra för hur frön sprids och kan ge flera exempel på hur det kan gå till.
Fotosyntesen
Du visar att du har grundläggande förståelse för vad fotosyntesen är genom att förklara på ett enkelt sätt hur den fungerar.
Du visar att du har god förståelse för vad fotosyntesen är genom att kunna förklara vad den gör och kunna namnge några av de mekanismer som ingår.
Du visar att du har mycket god förståelse för vad fotosyntesen är genom att kunna förklara vad den gör samt kunna namnge alla mekanismer som ingår
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: