Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-03-16 14:48 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Talen 0-100, både mer än och mindre än. Vi tittar på djupet på rektanglar, kvadrater och cirklar och får syn på rätblock, kuber, cylindrar och klot. Omkrets, längd och mätning i olika form.
Grundsärskola 6 – 9 Matematik

Talen 0-100, både mer än och mindre än. Vi tittar på djupet på rektanglar, kvadrater och cirklar och får syn på rätblock, kuber, cylindrar och klot. Omkrets, längd och mätning i olika form.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • Med hjälp av subtraktion och addition kan ge exempel på, samt lösa enkla räknehändelser.
 • Din förståelse av talen 0-100, hur de byggs av ental och tiotal.
 • Addera och subtrahera talen 0-100, tex 58-4, 58-20, 58 + 1 och 58 + 30.
 • Namnge formerna klot, kub, rätblock, cylinder, kon, linje, sträcka och punkt.
 • Mäta en rektangels, triangels och kvadrats omkrets.
 • Mäta sträckor med linjal.
 • Att vara aktiv på lektionerna.
 • Att prata matematikspråket. Kunna benämna addition, subtraktion. 


Hur ska det bedömas?
Du visar vad du kan när vi arbetar på inne och utelektionerna, både när vi har matteprat tillsammans samt när du färdighetstränar själv.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
 • Ma  E 9
  Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
 • Ma  E 9
  Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
 • Ma  E 9
  Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Undervisning och arbetsformer

 

Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder lärobok.

- Vi använder konkret material.

- Vi arbetar i par och enskilt.

- Vi arbetar med digitalt läromedel

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
 • Ma  1-6
  Geometri De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
 • Ma  1-6
  Geometri Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
 • Ma  1-6
  Geometri Geometriska mönster.
 • Ma  1-6
  Geometri Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
 • Ma  7-9
  Geometri Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: