Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia and New Zealand

Skapad 2016-03-16 14:57 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Vi ska jobba med Australien och nya Zeeland och lära oss mer om deras kultur, traditioner och natur mm.
Grundskola 8 Engelska

Australia is the dream continent for many youngsters. "Down Under" some things are quite different from Europe, one is the weather at Christmas. Let's go for a trip around Australia!

New Zealand is also a place for adventurers and people who love movies like The Lord of the rings. The movie is produced in New Zealand and many tourists follow in the footsteps of the hobbits. Let´s find out more!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Syftet är att du ska kunna reflektera och förstå livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du ska också kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter, samt kunna använda modern teknik som ett verktyg.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på några korta filmer som visar små glimtar från Australien och Nya Zeeland.

Vi läser några texter om Australien och Nya Zeeland för att få inspiration att leta reda på mer fakta om länderna.

Vi kommer att jobba med detta projekt i 3-4 veckor (v.12-16). Vi arbetar enskilt eller två och två tillsammans. Vi utgår från olika områden att fördjupa oss i och jämför sedan dessa med egna erfarenheter, kunskaper och våra svenska förhållanden. Redovisning kan ske efter eget val. Förslag är att använd sig av bilder och ljud i Educreations, keynote, infoblad, reklambroschyr, bordsspel eller annat val.

 

Vad som kommer att bedömas:

Läraren kommer att bedöma din receptiva förmåga genom läs- och hörförståelse, samt ska bedöma språket i dina muntliga framträdanden och diskussioner i mindre grupper.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9 - Australia

F
E
C
A
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Lyssna - reception
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala - produktion, interaktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
Ny aspekt
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: