Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt-16

Skapad 2016-03-16 15:01 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Bygger på MatteSafari 3B.
Grundskola 3 Matematik

Matematikundervisningen i år 3 bygger mycket på boken Mattesafari 3B men innehåller även praktisk matte och mycket matteprat i helklass/grupper. Observera att matrisen längst ner inte kommer fyllas i/klickas, då vi följer utvecklingen i den samlade mattematrisen. Nedanstående matris är för att tydliggöra målen i mattebokens olika kapitel!

Innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med matematikboken Mattesafari Direkt för år 3.

 • Efter muntliga genomgångar inför varje kapitel, i helklass, ibland med konkret material, arbetar vi under vårterminen med bok 3B.
 • Alla arbetar med grundkursen först och därefter gör de själva en diagnos. Därefter fortsätter de med förstoringsglaset eller kikaren eller bådadera.
 • En viktig del i matematiken är att eleverna delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid mattegenomgångarna och diskussionerna.
 •  Att i mindre grupper få vägledd undervisning och möjlighet att diskutera olika strategier.
 • Att praktiskt få pröva att t ex väga och mäta i mindre grupper, samt jobba med problemlösning enskilt, i grupp eller helklass.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser

Ma
Matris Mattesafari 3B

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 3B

Tal och längd
Mål kapitel 6.
Jag vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till10 000.
Jag vet hur många 10 000 är.
Jag kan lägga till och minska med 1000 och 100.Jag kan minska med 10 och 1.
Jag kan jämföra tal som innehåller tusental.Jag vet vilket tal som är störst av tex. 9903 och 9093.
Jag vet hur många meter 1 kilometer är.
Jag vet hur många kilometer 1 mil är.
Addition och vikt
Mål kapitel 7.
Jag kan lägga ihop tal som innehåller tusental, tex. 4310+4000, 4310+400 och 4310+40
Jag kan se likheter när jag lägger ihop. Tex. 9+4,90+40, 900+400.
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental på olika sätt. Tex. Först tiotal och sedan ental. Jag kan räkna med uppställning.
Jag kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental på olika sätt. Tex. Talsorterna för sig. Jag kan räkna med uppställning.
Jag kan säga hur många hektogram ett kilogram är.
Jag vet hur många gram 1 kg och 1 hg är.
Subtraktion och tid
Mål kapitel 8.
Jag kan minska med hela tusental, hundratal och tiotal, tex. 5736-2000, 5736-200, 5736-20
Jag kan minska med hundratal, tiotal och ental på olika sätt. Tex. Räkna neråt i flera steg.Först hundratalen och sedan tiotal och ental.
Jag kan räkna med uppställning.
Jag vet hur många minuter en timme är. Jag vet hur många minuter en halvtimme och en kvart är.
Jag känner till hur man kan skriva vad klockan är olika tider på dygnet ,på olika sätt.
Multiplikation, division, termometer och diagram.
Mål kapitel 9.
Jag kan 6:ans tabell.
Jag kan 7:ans tabell.
Jag vet hur division och multiplikation hör ihop.
Jag kan räkna division med hjälp av multiplikation.
Jag kan läsa av en termometer.
Jag kan läsa av ett diagram.
De fyra räknesätten och olika enheter.
Mål kapitel 10
Jag kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift.
Jag kan namnen på de fyra räknesätten och jag kan använda dem.
Jag kan skriva egna textuppgifter.
Jag vet vilken enhet jag använder vid mätning och vägning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: