Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA, naturvetenskap och teknik för alla.

Skapad 2016-03-16 15:43 i Sunnansjö förskola Ludvika
Ludvika kommun är med i ett projekt inom Skolutveckling som heter NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Det handlar om att lära om naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt tillsammans med barnen. De teman som ingår är Vatten, Luft, Ljud och Ljus. Vi jobbar med vatten, luft och ljud.
Förskola

Vi lär om naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen på ett utforskande sätt med hjälp av de lådor och lärarhandledningar som finns till NTA-temana.

Innehåll

NULÄGE

Barnen är intresserade och tycker det är roligt med olika experiment. De tycker om att prova och utforska olika experiment. De finner det intressant att komma på och förstå samband mellan enkla kemiska och fysikaliska fenomen.

SYFTE

Syftet är att barnen ska tycka det är roligt och att vi skapar en nyfikenhet hos barnen att vilja ta reda på vad som händer vid olika naturvetenskapliga och tekniska processer.

MÅL UR LÄROPLANEN

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

METOD

Vi använder oss av NTA-lådornas innehåll samt lärarhandledningarna. Vi provar även andra experiment.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar genom att skriva reflektionslappar, vi tar kort. Vi dokumenterar vad barnen tror kommer hända vid det olika experimenten, vad som händer och slutsatser. Vi kommer även att dokumentera i barnens lärlogg i Unikum. Barnen kommer att vara delaktiga i dokumentationen genom samtal och reflektion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: