Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt moment i bild

Skapad 2016-03-16 16:01 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 8 Bild

Skapa din egen musikvideo. 

Innehåll

Syfte

Skapa din egen musikvideo till din egen låt. Arbeta enskilt, i par eller som mest tre tillsammans. Lär dig använda de digitala hjälpmedel som kan vara bra att kunna på din väg till målet. Redovisa ditt resultat för klass eller grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Innehåll

Skapa en storyboard för att hitta en struktur i filmandet. Bestäm hur din/er film ska vara upplagd, med rörliga bilder, stillbilder eller på något annat vis. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.

Bedömning

 I denna uppgift visar du att du kan framställa bilder till din egen låt och att du behärskar den digitala tekniken. Dessutom klarar du av att redovisa ditt resultat både löpande genom att skriva/fotografera och lägga in i din arbetslogg på "classroom" samt genom att du visar den färdiga filmen.  

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
  Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 9
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 9
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: