Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - åk5 - Gustav Vasa och hans söner

Skapad 2016-03-16 17:06 i Storvretaskolan Uppsala
Gustav Vasa, 1500-tal
Grundskola 5 Historia

Vi läser om Gustav Vasa, livet på 1500-talet och om hans söner.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

 • redogöra för vem Gustav Vasa och hans söner var.
 • ge exempel på hur de var med och förändrade/påverkade Sverige.
 • berätta om hur levnadsförhållandena kunde se ut för såväl bönder som adel
 • jämföra och ge exempel på likheter och skillnader i levnadsförhålland förr och nu

 

 

Undervisning och bedömning

Vi har lektioner där eleverna läser och bearbetar texter.

Vi arbetar individuellt och i par.

Eleverna läser och tolkar texter som sätts ihop till ett gemensamt kompendium. (lär av varandra)

Bedömmingen sker i form av: elevtexter, muntliga redovisningar samt ett avslutande prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: