Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och rörelse åk 5

Skapad 2016-03-16 19:00 i Gillboskolan Sollentuna
Idrott och hälsa- dans
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Dans kan vara ett sätt att uttrycka känslor samt ett sätt att motionera, eftersom den ger styrka, smidighet, kroppskännedom och ökat blodflöde.

Innehåll

Dans och rörelse

 Vilka förmågor, hämtade ur kursplanens syftetext, ska undervisningen inriktas mot?

 • Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

Vilket är det centrala innehåll som undervisningen kommer att utgöras av?

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att röra oss till olika musikstilar under dessa veckor.

Vi kommer tala om olika begrepp som vi finner inom dansen. Till exempel takt och rytm. Vi kommer att dansa danser som till exempel traditionella danser som Jenka och moderna danser. 

Uppgifter

Genom att i liten grupp välja en låt och lyssna igenom texten. Göra ett upplägg för hur vi ska gestalta låten, hur vi ska röra oss, om vi ska ha rekvisita, speciella kläder osv. Träna in rörelserna vi bestämt och eventuellt visa upp dansen för andra.

Bedömning:

 • Hur du rör dig till olika dansstilar, olika takter och tempon.
 • Hur du anpassar dina rörelser till olika takter och rytmer.
 • Hur du gör sammansatta rörelser vid olika danser.
 • Hur du försöker dansa och delta på lektionen.
 • Hur du vågar prova olika dansstilar.
 • Att du både i grupp och enskilt kan utföra olika danser/koreografier.

Betyg:

Nivå 1: Du deltar vid alla danser. Du deltar på en enkel nivå. Du rör dig på dansgolvet, men din koordinationsförmåga kan utvecklas så att rörelserna görs i takt till musiken. Du försöker anpassa dina rörelser till musiken. När du tappar koreografin har du ibland svårt att finna takt och rytm för att komma in i dansen igen.

Nivå 2: Du rör dig relativt väl på dansgolvet. Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm. Du deltar på en bra nivå vid alla dansstilar. När tempot ändrar sig i låten kan du ändra dina rörelser i takt till musik- och dansaktiviteten. Tappar du koreografin hittar du oftast tillbaka i koreografin. Utveckla förmågan att röra dig till olika typer av takt och rytm samt förmågan att följa olika koreografier och dansstilar.

Nivå 3: Du anpassar dina rörelser mycket väl till takt och rytm. Du rör dig väl till alla danser och prövar alla övningar både i grupp och enskilt. Du rör dig koordinerat på dansgolvet. Du kan olika danser utantill. Du kan även skapa egna danskoreografier.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: