Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skräp och återvinning

Skapad 2016-03-16 19:50 i Östergårdsskolan gr Halmstad
I detta tema arbetar vi med nedskräpning och återvinning samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur.
Grundsärskola 1 – 6 Naturorienterande ämnen

I detta tema arbetar vi med nedskräpning och återvinning samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur. Vi kommer att arbeta med temat under veckorna 11-15 samt delta i skolans skräpplockardag i vecka 15.

Innehåll

Syfte med Tema Skräp och Återvinning

Genom undervisningen i de naturorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • NO
  Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll i temat Skräp och Återvinning

Du ska få lära dig om:

 • Hur man sorterar olika material och förpackningar.
 • Vad de olika förpackningarnas material heter.
 • Vad som händer med återvunna förpackningar och hur de kan bli nya saker.
 • Hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Arbetssätt i Tema Skräp och Återvinning

Så här ska vi arbeta med temat:

 • Vi gör en tankekarta med de ord och begrepp vi tillsammans redan kan och det vi vill veta mer om.
 • Se på filmer om hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö, skräp, sortering och återvinning.
 • Tillsammans titta på sidorna www.sopor.nu och www.sopspelet.se.
 • Lära oss dekaler för sortering genom att sortera.
 • Sortera och lämna skräp vid den närmaste återvinningsstationen vid skolan.
 • Göra skräpkonst.
 • Delta i skräpplockardagen vecka 15 tillsammans med övriga elever på skolan.

 

Kunskapsbedömning - Så här visar du vad du lärt dig

 • Genom att delta i våra gemensamma lektioner.
 • Genom att delta i samtal och bidra till resonemang om skräp och återvinning.
 • Genom att använda ord och begrepp som har med skräp, sortering och återvinning att göra. 
 • Genom att delta i sortering av skräp och förpackningar.

 • Genom att gör en film i Imovie som utgår ifrån frågan, vad är återvinning bra för?
 • Genom att använda "two stars and a wish" när vi utvärderar.

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 6
  I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
 • NO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  C 6
  I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
 • NO  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  A 6
  I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
 • NO  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: