Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya testamentet åk 5

Skapad 2016-03-16 20:18 i Hälsingbergsskolan Falun
Under temat Bibeläventyr kommer du bland annat ges möjlighet att lära om Nya testamentet.
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska

Under temat Bibeläventyr kommer du bland annat ges möjlighet att lära om Nya testamentet.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna på berättelser som Anna och Kerstin från Stefans kapellet berättar för oss.
 • dramatisera händelser i NyaTestamentet.
 • jobba med studieteknik, hur man kan minnas fakta på olika sätt.

Bedömning

Du ska:

 • kunna lyssna på berättelser från Nya Testamentet och kunna återberätta dessa. (Kunna redogöra för några heliga platser, ritualer, traditioner, levnadsregler inom kristendomen.)  
 • kunna delta i dramatiseringar från Nya Testamentet.
 • kunna resonera kring likheter och skillnader mellan kristendomen betydelse nu jämfört med då. 

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: