Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilka bestämmer i samhället?

Skapad 2016-03-16 22:52 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Ett arbetsområde om vem som bestämmer och även om demokrati och diktatur
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Ordet demokrati kommer från grekiska språket. Demos betyder folket och kratein betyder att styra eller härska. Enkelt uttryckt så betyder demokrati att det är folket som styr, alltså folkstyre. Man kan säga att det var de gamla grekerna i det Antika Grekland som ”uppfann” demokrati även om deras syn på demokrati skiljde sig en hel del från vår egen uppfattning. Visst är det så att det finns en motsats till demokrati. Det kallas för diktatur.  I det här arbetsområdet arbetar vi kring demokrati och diktatur, påverkan och beslutsfattande i samhället, och vad som till exempel är skillnaden mellan direkt demokrati och representativ demokrati. 

Innehåll

Syfte

Vad som är syftet med ämnet och undervisningen.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisning

 Undervisningen sker genom film, diskussioner, läsa läromedel och grupparbeten.

Centralt innehållKopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Bedömning av kunskaper

Bedömningen utgår från de kunskapskrav vi arbetar med, som eleverna bör uppnå i slutet av år 6:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: