Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompiskort på Bullerbyn ht-15/vt-16

Skapad 2016-03-17 08:23 i Saxdalens förskola Ludvika
Med materialet "Kompiskort" arbetar vi med hur man är en bra kompis.
Förskola

Korten är ett material som är uppdelat på 10 och varje kort inne håller ett "tema", de olika temarubrikerna är: Dela med dig, Lugna ner dig, Lyssna och kom överens, Prata om det, Samarbeta, Sprid glädje, Säg förlåt, Säg stopp, Visa dina känslor och Vänta på din tur.

Vi kommer att använda oss av "kompiskorten" för att stärka barnen och gruppen. Hur man är en bra kompis.

Innehåll

SYFTE

Vi vill få barnen att förstå hur man är en bra kompis.

MÅL UR LÄROPLANEN

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

METOD

 
Vi använder kompiskorten som en introduktion till det vi vill ta upp, 
tex  en känsla eller ett problem. Genom att titta på bilden tillsammans med barnen pratar vi om vad som händer, diskuterar olika tillvägagångssätt och kommer med förslag på lösningar.

Vi använder oss av de förslag som finns på korten  genom olika övningar som drama, sång, musik,rim och ramsor, skapande samt lek.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 • Genom dokumentation  tex foton och skapande.
 • Vi skickar ibland med foton i veckobrev hem till föräldrar och beskriver vad vi arbetat med, då har barnen möjlighet att prata med med föräldrar hemma. 

BARNENS REFLEKTIONER

En övning var att barnen skulle pussla ett pussel tillsammans, bitarna delades upp mellan barnen och sen genomförde vi övningen på olika sätt. Bland annat fick barnen i tur och ordning eller att de alla pusslade samtidigt.

Barnens slutsats var att det var bättre att vänta på sin tur än att alla lade de bitar man kunde samtidigt.

ARBETSLAGETS REFLEKTIONER

Vi har sett att arbetet med hjälp av kompiskorten har fått en bättre förståelse för hur man är en bra kompis. De områden vi fokuserat på är samarbete, dela med dig och vänta på din tur. Barnen har varit engagerad. De har spontat lekt lekar och sjungit sånger som vi använt oss av. De pratar om samarbete, lyssna och kom överens, prata om det och säg förlår.  Vi har kvar bilderna på väggen för att kunna titta på dem och bli påminda om vad vi arbetat med.

 

UTVÄRDERING

 

Arbetslagets bedömning av vilka läroplansmål man har arbetat med. Utvärdera även: syfte, metod och dokumentation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: