Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorvägen-Bedömning för lärande

Skapad 2016-03-17 08:26 i Dalabergsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering för pedagogisk personal F-6
Medarbetarsamtal

Vi vet i dag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar, inflytande och kreativitet långt bättre än den klassiska konventionella, summativa bedömningen. Genom att låta eleverna möta ett formativt förhållningssätt stimulerar vi deras förmåga att vara delaktiga, samtidigt som vi tillsammans med dem synliggör kunskapskvalitéer i lärprocessen. Traditionell undervisning och bedömning leder sällan till detta. För det första måste eleven involveras, för det andra måste bedömningen leda till att den fortsatta undervisningen påverkas och att bedömningen sker på sätt som främjar elevens självkänsla. Hur gör du idag för att lära dina elever att lära?

Innehåll

Utveckla elevens kunskaper

- tät återkoppling under inlärningsprocessen
- synliggöra mål och var i lärprocessen eleven befinner sig
- konkretisera elevens fortsatta lärande
- allsidiga bedömningsformer
- självbedömning
- specifika och interaktiva bedömningsformer
- bedömning som främjar elevens självkänsla
- elevinflytande

Utveckla lärarens undervisning

- följa upp och utvärdera undervisningen
- analysera elevresulat och undervisning
- utveckla/förändra undervisningen med utgångspunkt i elevernas lärande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: