Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid (Kap 6)

Skapad 2016-03-17 10:02 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Årets delar (år, månad, vecka, dygn)
 • skriva datum på olika sätt
 • klockan - analogt och digitalt
 • räkna med begreppen tidigare och senare
 • räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag
 • läsa tidtabeller

Kunskapskrav och bedömning

Efter avslutat kapitel ska du:

 • kunna årets delar, t.ex. hur många månader det går på ett år
 • kunna skriva och läsa datum på olika sätt
 • kunna klockan, både läsa och skriva, analogt och digitalt.
 • räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag
 • kunna begreppen tidigare och senare

Du kommer att göra en diagnos som avstämning under arbetet.
Efter kapitel 8 kommer vi att ha ett prov.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta i boken MatteBorgen direkt 4B
Vi kommer att arbeta praktiskt, t.ex. genom att uppskatta tid, träna på ipad med mera.

Elevens ansvar och inflytande
Du ansvarar för att genomföra de uppgifter du får. Det är viktigt att du säger till när du behöver hjälp. 
Du har inflytande över vilka praktiska övningar vi ska göra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: