Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema VT 16. Samhällskunskap och Geografi.

Skapad 2016-03-17 10:06 i Freinetskolan Mimer Freinet
Under vårterminen kommer vi arbeta med tema som hör till människan och dess ansvar för varandra och naturen. De ska utveckla kunskap om hur människor och samhälle påverkar varandra. Syftet är att eleverna ska få förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Jag vill också att de utvecklar kunskaper om vilka mänskliga verksamheter som påverkar jorden och att de kan se konsekvenserna av detta handlande. De behöver få känna att samhälle, människa och natur samspelar och är beroende av varandra.
Grundskola 6 Geografi Samhällskunskap

Eleverna har givit förslag på hur de lär sig bäst: 

De vill ha korta genomgångar och sedan en uppgift till det.

De vill titta på filmer för att lära sig och att de sedan tex sammanfattar filmen eller svarar på frågor kring filmens innehåll. 

De vill göra en gemensam klassång som har med temat att göra.

Göra egna rättegångar i klassen.

De vill läsa faktatexter och sedan arbeta med dem efteråt.

De vill samarbeta med hemkunskapen och sälja fika tex på temaavslutet eller föräldramötet för att sedan betala in de pengar de får in till välgörande ändamål. 

Innehåll

Centralt innehåll

  • Centralt innehåll 2
  • Centralt innehåll 1

Arbetssätt, arbetsformer

  • Arbetssätt 1

De här förmågorna kommer att bedömas

  • Förmågan att...

Matriser

Sh Ge
Kunskapskrav samhällskunskap

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Skriftliga och muntliga arbeten i samhällskunskap,
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Skriftliga och muntliga arbeten i samhällskunskap. Vi tar reda på hur kommunen fungerar.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Sokratiskt samtal och andra skriftliga/muntliga arbeten kring detta.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Skriftliga och muntliga arbeten i samhällskunskap. Vi tar reda på hur kommunen fungerar.
.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
samtal kring det vi arbetat med samt i de skriftliga arbeten där eleven värderat och uttryckt vad de tycker och tänker.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Muntlig redovisning.
IEleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Sh Ge
Kunskapskrav samhällskunskap


Sh Ge
Tema VT 16. Samhällskunskap och Geografi.

miljöarbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
miljöarbetet.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
miljöarbetet
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Källgranskning
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till vis del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: