Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Tyska åk 7, Tysktalande länder (skrivuppgift)

Skapad 2016-03-17 10:26 i Österslättsskolan Karlshamn
I grupper arbetar ni om ett tysktalande land. Ni ska ta reda på information om landet, traditioner, kända personer etc. Ni presenterar ert land skriftligt med ett kollage eller en presentation i Drive.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering

 • Du ska lära dig mer om ett tysktalande land
 • Du ska kunna skriva kortare texter med enkla meningar om detta tysktalande land
 • Du ska lära dig mer om tysk ordföljd och verbböjning så att detta förbättrar dina texter
 • Du ska kunna utföra arbetet i grupp men också kunna skriva vissa delar av arbetet på egen hand och ta ansvar för dina arbetsuppgifter

Undervisning

På lektionerna repeterar vi verbböjning, pratar om hur man förenklar komplicerade meningar och hur man arbetar fram en text. Din lärare hjälper dig på vägen med tips till dina texter.

Bedömning

Din skriftliga förmåga bedöms i en matris.

Matriser

M2
PP Tyska åk 7, Tysktalande länder

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skriftlig framställning - korrekthet
Du kan skriva enkla ord och fraser, men har svårt för att bygga begripliga meningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska korrekt.
Du formulerar dig enkelt och till stor del korrekt.
Skriftlig framställning - innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll på ett kortfattat sätt.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Texten är till viss del sammanhängande och varierad.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och skriver utförligt. Du varierar ditt språk (meningsbyggnad och ordval) och skriver sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: