Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism/ Buddhism, åk 6

Skapad 2016-03-17 11:06 i Östra Karups skola Båstad
Hinduismen och buddhismen tar oss med till en värld fylld med tempel, gudar, rökelse och mycket mer. Men, vi får också ta del av tankar om livet och döden som de flesta av oss inte är vana vid.
Grundskola 6 Religionskunskap

Vt-16

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Mål och bedömning

Detta gör vi:
Jobbar i helklass, grupp och enskilt.
Söker fakta från olika källor och värderar dessa.
Använder oss av VENN-diagram när vi jämför religioner.
Jämför religionerna i tabellform.
Ser på filmer som belyser trons olika delar.
Dramatiserar berättelser från buddhismens och hinduismens heliga skrifter.
Tränar på och lär oss ord och begrepp.

 

Detta kommer jag att bedöma (se matris):
Dina kunskaper om hinduism och buddhism
Hur väl du kan göra jämförelser mellan t.ex. heliga symboler, rum, levnadsregler och tankar om livet.
Hur väl du kan redogöra för hur människor visar sin tro och vad de grundar sina handlingar på.
Hur du resonerar kring olika livsfrågor, t.ex. religionernas tankar om vad som händer efter döden och hur det kan påverka människors vardag.
Om du kan söka information från olika källor och hur du resonerar om hur användbara dessa källor är för dig.

Att söka och källkritiskt granska information:
Frågor att ställa:
- Var kan man hitta informationen om din fråga?
- Finns det fler källor där man kan hitta informationen?
- Varför har du valt just den här informationen?
- Kan du förklara på vilket sätt denna informationen är viktig för just din fråga?
- Varifrån kommer denna informationen?
- Kan man lita på denna informationen?

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Källkritik

Matriser

Re
Hinduism/ Buddhism, åk 6

Hinduism/Buddhism

Du kan nå målet med vuxenstöd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogör för levnadsvillkor, ritualer och heliga rum som hör till världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Du har goda kunskaper om några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
För resonemang om likheter och skillnader inom religioner
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner
Visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur människor visar sin tro och vad de grundar sina handlingar på. T.ex. Varför man ber eller mediterar.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur människor visar sin tro och vad de grundar sina handlingar på. T.ex. Varför man ber eller mediterar.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur människor visar sin tro och vad de grundar sina handlingar på. T.ex. Varför man ber eller mediterar.
Resonera kring religioners påverkan på människan
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor (t.ex. vad som händer efter döden) beskrivs och vad religioner kan betyda för människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor (t.ex. vad som händer efter döden) beskrivs och vad religioner kan betyda för människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur livsfrågor (t.ex. vad som händer efter döden) beskrivs och vad religioner kan betyda för människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information och använda olika källor och föra resonemang om källornas användbarhet
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: