Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-16 åk 7 ty Das bin ich VB

Skapad 2016-03-17 11:18 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Das bin ich vt 2016

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer.
Du ska kunna förstå och tolka innehållet i talat språk.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, samtala och lyssna.

Genomförande

Du ska kunna: *veckodagarna *kunna namn på olika hobbyer *berätta om en hobby *böja verb i presens *läsa och översätta texter *samtala med klasskompisar och lärare *lyssna på texter *titta på tyskspråkiga program *träna på ord, fraser och grammatiska moment. Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut.

Gällande den muntliga uppgiften ska du ska berätta om en hobby/hobbies som du har, hur ofta, när, var med vem du utövar den. Försök att berätta så mycket du kan och använd fraser som du bl.a. har lärt dig under detta arbetsområde. Du ska prata tyska hela tiden. 

 

Bedömning

Du visar att du lärt dig ämnesområdets ordförråd och grammatik genom att göra läxförhör samt ett avslutande förhör.

Du visar att du kan formulera dig muntligt genom att delta i övningar under lektionerna samt genom att framföra en presentation av dig själv och din hobby.

 

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Matriser

M2
Das bin ich

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Att uttrycka dig på tyska i tal.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten. Exempel: Ich heisse Ich X. Ich wohne in Lund. Ich bin dreizehn Jahre alt. Mein Hobby ist reiten. Ich reite am Montag und am Freitag. Ich spiele oft Computer.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig. Exempel: Ich heisse X und in wohne in Lund. Lund liegt in Schweden. Ich habe ein Haustier, es heisst Y. Meine Familie ist gross. Ich mag reiten und ich reite zweimal in der Woche, am Montag und am Freitag.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Du talar med ett visst flyt. Exempel: Mein Hobby ist reiten. Ich reite zweimal in der Woche, montags und freitags und es macht mir Spass. Am liebsten fahre ich im Winter mit meiner Familie Ski. Wir fahren manchmal nach Österreich. Es ist es wunderschön und ich spreche die ganze Zeit Deutsch. Turnen macht mir Spass. Das mache ich jeden Mittwoch.

M2
Das bin ich

Nivå 2
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Förstå och tolka innehållet i talad tyska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: