Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik åk 8 Ekvationer, sannolikhet och statistik

Skapad 2016-03-17 11:50 i Thunmanskolan Knivsta
Vi arbetar med förmågor kopplade till området ekvationer, sannolikhet och statistik.
Grundskola 8 Matematik

Har du någon gång undrat hur stor chansen är att vinna vid en tävling/lotteri? Har du ibland tyckt att vissa diagram i tidningen är svåra att förstå? Detta, och mycket mer kommer du att få arbeta med under detta avsnitt.

Innehåll

Vad ska vi göra?

- Vi ska lära oss metoder för ekvationslösning
- Vi ska lära oss innebörden av variabelbegreppet och hur man använder det i ekvationer
- Vi ska lära oss lösa enkla ekvationer
- Vi ska lära oss likformig/olikformig sannolikhet
- Vi ska lära oss sannolikhet i flera steg
- Vi ska lära oss bedöma chans och risk utifrån statistik
- Vi ska lära oss olika lägesmått och spridningsmått, t ex medelvärde, median och typvärde
- Vi ska lära oss avläsa, sammanställa och tolka statistiskt material i olika diagram

Varför ska vi göra det?


Bedömning

Vi kommer att bedöma ovanstående kriterier på följande sätt:
- Hur väl du muntligt kan redogöra för dina matematiska tankar.
- Praktiska gruppuppgifter
- Enskilda inlämningsuppgifter
- Ett sammanfattande prov på kap 5 och 6

Matriser

Ma
matematik åk 8 Ekvationer, sannolikhet och statistik

E
C
A
Uttrycka matematik
I tal och i skrift redogöra för dina lösningar med ett matematiskt språk
Du kan visa och prata om hur du löser uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan visa och prata om hur du löser uppgifter på ett lämpligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
Du kan visa och prata om hur du löser uppgifter på ett lämpligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formulera och lösa problem
..med hjälp av matematik och värdera valda strategier och metoder.
Du kan lösa olika problem i situationer du mött tidigare på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder som är anpassade till aktuella problem.
Du kan lösa olika problem i situationer du mött tidigare på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder som är förhållandevis bra anpassade till aktuella problem.
Du kan lösa olika problem i situationer du mött tidigare på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder som har god anpassning till aktuella problem.
Metoder för beräkning
Kunna välja och använda en lämplig metod för att lösa uppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: