Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crash in the jungle

Skapad 2016-03-17 12:22 i Viksängsskolan Västerås Stad
Läsning av engelsk skönlitteratur.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Vi kommer under detta arbetsområde att läsa en skönlitterär bok på engelska som heter ”Crash in the jungle”. Boken bygger på en verklig händelse och handlar om en flicka som överlever i djungeln efter en flygplanskrasch. Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 11-16.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Det här kommer du få undervisning om

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Så här kommer vi att arbeta

Läsning av boken samt arbete med ord och frågor på innehållet. I slutet skriver eleverna en sammanfattning av bokens innehåll med hjälp av stödord och frågor.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Skriftligt förhör på innehållet i boken

Lektionsplanering

 • Efter högläsning av det första kapitlet, läser eleverna boken på egen hand i sin egen takt.
 • Före varje kapitel finns ett antal ord som eleverna ska översätta och samla i sin egen ordlista. Om de vill lägga till egna ord så gör de det.
 • Frågor finns att besvara efter varje kapitel de har läst.  Frågorna finns bifogade i detta dokument. Svaren skrivs ned på dator. Vi går senare igenom svaren gemensamt under lektionstid.
 • Om de blir klara med boken arbetar de med Read Theory alternativt läser ytterligare en bok.
 • Läxor kommer att ges under denna period och dessa kommer att läggas i bloggen vecka för vecka.

 

Uppgifter

 • Crash in the Jungle

Matriser

En
Crash in the jungle

E
C
A
Förståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet av texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: