Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA Vt-16 år 5 Kända barnboksförfattare

Skapad 2016-03-17 12:38 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 14 t.o.m. vecka 17 kommer vi att forska om, läsa böcker av och göra en redovisning om olika kända barnboksförfattare.
Grundskola 5 Svenska

Under vecka 14 t.o.m. vecka 17 kommer vi att forska om, läsa böcker av och göra en redovisning om olika kända barnboksförfattare.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är att du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Innehåll

Lektionerna  handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning

 

All bedömning sker i Unikum efter följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Konkretisering av mål

Målet med området är att du ska kunna presentera en känd barnboksförfattare. Du berättar fakta om författaren, presenterar några böcker, berättar om den bok du själv har läst och utrycker dina egna åsikter.

Du tränar följande förmågor:

 • att söka och sammanställa fakta
 • att läsa och reflektera över barnbokslitteratur
 • att delge andra information
 • att samarbeta
 • att skapa en presentation med bild och text
 • att uttrycka egna åsikter

Arbetssätt

Vi kommer arbeta på följande sätt:

FÖRFÖRSTÅELSE: Vi arbetar praktiskt med de olika författarna - collage med porträttbild, bild på figur/bok, namnet och citat. Vi diskuterar kring vad en författare gör och varför.

-LÄSLÄXA: Syfte: Att träna läsförmågan. Varje vecka. Du läser en bok av den författare du ska forska om.  Du skriver en sammanfattning, i vilken du även får olika uppgifter tex beskriva huvudpersonen, miljön eller något annat noga med detaljer,  av det du läst i din LÄRLOGG. Läsläxan läser/visar vi sedan upp i klassen och hjälps åt att rätta till så all grammatik och stavning är korrekt.

- MODELL: I skolan repeterar vi hur en faktatext är uppbyggd och hur man kan utveckla en text med tydlig struktur, sambandsord samt ämnesspecifika  ord och uttryck. Vi går även igenom hur man skapar en Power Point presentation.

-LÄSA OCH DISKUTERA: Du läser och diskuterar de olika böckerna.

-SKRIVA: Du skapar en Power Point presentation om en känd barnboksförfattare. I presentationen finns både bild och text (och ev ljud). Du formulerar två frågor om din författare som skall vara med i det avslutande provet.

-UPPFÖLJNING: Du visar dina kunskaper om kända barnboksförfattare genom att svara på frågor som dina kamrater har gjort.

- ARBETSGÅNG

 1. Inhämta kunskaper om vilka författare vi arbetar med. Collaget. Fundera även på vad en författare egentligen gör och varför. Ev intervju med en författare.
 2. Läs och lyssna på texter av författarna.
 3. Forska om författaren. Du arbetar med en kamrat.
 4. Målet är att du ska kunna berätta om författaren för klassen. Du använder Power Point med minst 5 bilder + text.
 5. I din redovisning finns följande delar med:
 • Fakta om författaren: namn, födelsedata, utseende, familj, boende, intressen, annat som kan vara roligt att veta
 • Böcker: Vilka böcker har författaren skrivit? Vad handlar de om? (Kort beskrivning.)
 • Din lästa bok: Du berättar om den bok du själv läst.
 • Bild: Det finns bild på författaren och bild på böcker
 • Ljud: Det finns en ljudfil med författarens röst
 • Källor: Skriv var du hittat din fakta.

6. Du skriver två frågor om din författare. Du visar dina kunskaper i genom att svara på kamraternas frågor i ett prov.

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum.

Se bedömningsmatrisen Svenska Vt-16 Kända barnboksförfattare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: