Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Sweden Ahoy

Skapad 2016-03-17 13:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Spotlight 7
Grundskola 7 Engelska

Ni vet det mesta om ert eget land... men vad vet andra om er egentligen, och vad tänker de om Sverige, svenskarna och era vanor?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska du ha tränat på dessa olika förmågor:

 • muntlig interaktion - delta i samtal och diskussioner på engelska under lektionstid;
 • skriftlig produktion - skriva och lämna in kortare texter;
 • läs- och hörförståelse - visa förståelsen vid efter att du lyssnat på eller läst en text.

Undervisningen

Under de första veckorna på terminen kommer vi arbeta med området "Sweden Ahoy!". Vi kommer att arbeta med texterna Sweden from Toe to Top, The Old Vasa Ship, Everyone in Sweden Loves It och Zoë, Uday and Osore. Texter och övningar i boken blandas upp med filmklipp, artiklar mm från andra medier.

Glosor tränas lämpligt med hjälp av dessa länkar:

 • Sweden from Toe to Top: https://glosor.eu/ovning/spotlight-7-sweden-from-toe-to-top.5992310.html 
 • The Old Vasa Ship: https://glosor.eu/ovning/spotlight-7-the-old-vasa-ship.5996484.html
 • Everyone in Sweden Loves It: https://glosor.eu/ovning/spotlight-7-everyone-in-sweden-loves-it.5996605.html
 • Zoë, Uday and Osore:https://glosor.eu/ovning/spotlight-7-zoe-uday-and-osore.5996742.html

Det är viktigt att använda vårt Classroom, eftersom många uppgifter både delas ut och ska lämnas in där.

Bedömningen

Bedömningen sker både under lektionstid, i deltagandet i samtal/diskussioner, samt vid inlämningsuppgifter.

Du bedöms enligt matrisen nedan. Bedömning sker i slutet av arbetsområdet.

Matriser

En
Engelska: Sweden Ahoy

Skriftlig förmåga
Du skriver...
...ännu inte tillräckligt tydligt för att bedömning ska kunna ske enligt lägsta kunskapskravet.
...enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
...relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
...relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Muntlig förmåga
På engelska uttrycker du dig...
...ännu inte tillräckligt mycket för att bedömning ska kunna ske enligt lägsta kunskapskravet.
...enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
...tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
...tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hörförståelse
När du lyssnar förstår du...
...ännu inte tillräckligt mycket för att bedömning ska kunna ske enligt lägsta kunskapskravet.
...det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
...det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer.
...såväl helhet som detaljer.
Läsförståelse
När du läst visar du din förståelse...
...ännu inte tillräckligt tydligt för att bedömning ska kunna ske enligt lägsta kunskapskravet.
...genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
...genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
...genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: