Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smycken/Metaller

Skapad 2016-03-17 15:55 i 0 Sylteskolan 1-6 Trollhättan
I arbetsområdet "Smycken/metaller" kommer du att virka ett halsband/armband och emaljera/stämpla en tillhörande metallbricka samt lära dig om råvara-produktion-industri-konsumtion-återvinning-återanvändning av metaller.
Grundskola 5

I arbetsområdet "Smycken/metaller" kommer du att virka ett halsband/armband och emaljera/stämpla en tillhörande metallbricka samt lära dig om råvara-produktion-industri-konsumtion-återvinning-återanvändning av metaller.

 

Innehåll

Syfte

Vad ska jag som elev utveckla? tex förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Vad ska vi arbeta med? (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Hur ska vi arbeta? (Metoder och arbetssätt)

Läsa, skriva och lyssna

Enskilt och i grupp

Lärarledda genomgångar 

Följa en arbetsbeskrivning

Prova kombinationer av olika tekniker, redskap/verktyg

Materialkunskap

Media/Bild och Film

Diskussioner

Redovisningar

Kamratbedömningar

Utvärdering och dokumentation

Observationer och handledningssituationer under arbetets gång

Elevens dokumentation och redovisning

Kunskapskrav och bedömning

 Lgr 11

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: