Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter och hans 4 getter

Skapad 2016-03-17 19:02 i Varekils förskola Orust kommun
Vi har valt att arbeta med en saga som tema. Sagan kommer att ligga som grund för verksamheten under våren. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära med hjälp av sagan. Vi kommer även att få med bla matematik, färg, form och känslor .
Förskola

Vårt tema under våren kommer att vara Petter och hans 4 getter. Vi kommer att ha sagan som grund i vårt arbete. Vi ska använda sagan som underlag för att arbeta med matematik, språk, färg och form, känslor.Det finns även mycket utrymme för fantasi och språklekar i sagan.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Med hjälp av den klassiska sagan kan barnen få lära sig om naturvetenskap, matematik,språk,fantasi och normer och värden.

Genom att vi på olika sätt arbetar med sagans bilder och text; genom att läsa boken, berätta den med figurer(dockor) genom att spela upp sagan som teater, får barnen hjälp att uppleva och förstå berättelsen. När trollet äter upp getterna blir Petter ledsen och gråter. Vi kan prata om hur det känns när man blir ledsen och hur det känns när någon annan blir ledsen på dig.

Sagan innehåller mycket matematik vilket hjälper barnen att utöka begreppen och förståelsen för matematik såsom antal,rum,läge och riktning.

Vi kommer att arbeta mycket med färger, då vi har märkt att en del barn i gruppen behöver träna på färger.

Genom sagan stimulerar vi barnens nyfikenhet och fantasi och förmåga att uttrycka sig i olika former såsom drama, bild, skapande, språk, kommunikation och musik.

Under temaarbetets gång kommer vi vara lyhörda för barnens intresse och nyfikenhet och anpassa arbetet efter det

Verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intresse, behov och åsikter. Barnens tankar och ideer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Förskolans läroplan sid 9.

Beskrivning av arbetssätt - genomförande: Hur jobbar vi? • Vi kommer använda oss av boken, berätta sagan genom dockor, dramatisera både inne och ute
 • Vi kommer använda oss av olika målningstekniker för att träna på färger och att få utlopp för sin fantasi.
 • Rim och ramsor. Boken är uppbyggd på rim.
 • Träna språk genom samtal med barnen.
 • Mattesamling där vi tränar på färg och matematiska begrepp som tex bilda par, genom att få ett "uppdrag" att hitta en likadan sak.
 • En dag i veckan har vi "berättarsamling", där barnen får berätta något eller  visa något, detta för att stärka deras självkänsla och att prata i grupp.
 • Sångsamling där vi spelar och sjunger.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

UTVÄRDERING - hur gick det?

Ett av de största målen vi har arbetat efter handlade om matematiken. Vi har sett genom olika roliga lekar och uppdrag att de har lärt sig begreppen, färger och enklare tal.

Vi byggde upp en värld kring sagan och använde oss där av olika skapande tekniker. Vi målade, sågade och byggde. De prövade och upplevde och det blev många härliga skratt.

För att stärka deras självkänsla lekte vi sagan, spelade teater och berättade den. De pratade mycket om texten om känslorna, hur det kändes i magen. Vi fick in ledsen, rädd, glad och arg. I början när trollet kom blev några av barnen ängsliga men i slutet kändes det bra för alla.

Vi började temat med att titta på boken, dess framsidas uppbyggnad ,rim. De fick beskriva vad de såg på bilderna och framsida. Barnen visade sig intresserade av detta och berättade gärna om alla bilder de sedan såg.

Vi hade ju tänkt att vi skulle gå mer i skogen och få in mer naturkunskap men detta föll tyvärr då vi upplevde att de var för många små barn, inskolningar och många vikarier. Detta vill vi göra mer sedan då det är viktigt och roligt för barnen.

Vi har arbetat mycket med våra rutiner då det ger trygghet för barnen. Det är viktigt för barnen att veta vad som händer varje dag och det är viktigt för oss som pedagoger.

Efter en turbulent höst och start på terminen upplever vi nu att barnen har funnit sig tillrätta och har en fin sammanhållning. De värnar om varandra och är vetgiriga. Våra femåringar har varit i hallongruppen och vi har fått in några fler barn pga detta. Vi har haft inskolningar under terminen nu är våran barngrupp 21 stycken. Vi har varit ute väldigt mycket för att de ska få lite utrymme då vi upplevt att det varit lite trångt.

Barnen har dokumenterat på väggarna och visat sina saker i världen. Vi har dokumenterat i Unikum. Att tänka på till framtiden är att använda oss av inspelningar både av oss och barngruppen för att kunna reflektera objektivt.

 

 

 

 

 

 

UTVECKLING

Vi har under många år pratat om att åldersdela våra grupper och har nu under terminen beslutat att dela grupperna. Till hösten blir det två äldre grupper och två yngre grupper. Det ska bli otroligt spännande att få genomföra denna förändring.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: