Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Rymden - Astronomi

Skapad 2016-03-17 22:19 i Djupedalskolan Härryda
Människor har alltid varit nyfikna på hur universum ser ut och bilden har förändrats genom tiderna. Kunskaper om rymden har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen och skapar perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild.
Grundskola 6 – 7 Biologi Svenska Teknik Samhällskunskap Kemi Fysik

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om rymden. Vad vi vet om universums historia och uppkomst och hur den bilden förändrats genom tiderna. Vi kommer att jobba med rymdens uppbyggnad, solens, stjärnornas, galaxers, jordens, månens och andra planeters rörelse och egenskaper. Vi kommer att undersöka månens olika faser, hur dag, natt och årstider uppstår. Vi kommer även att titta på naturvetenskapliga upptäckter inom rymden och hur det har påverkat samhällsutvecklingen.

Innehåll

Undervisningen

 • Vi ska söka fakta om rymden och jämföra olika källor.
 • Vi ska läsa om rymden i olika böcker.
 • Vi ska titta på olika filmer om rymden.
 • Vi ska skriva texter kopplade till rymden.
 • Vi ska i grupp diskutera frågor kopplade till rymden.
 • Vi ska undersöka fenomen kopplade till rymden.

Detta vill jag att ni ska kunna när vi har arbetat klart med området.

 • Hur bilden av universum har förändrats genom tiderna. 
 • Universums uppkomst, Big bang.
 • Hur planeterna bildades.
 • Gravitation och hur den påverkar olika kroppar.
 • Vad en stjärna och supernova är.
 • Hur avstånd mäts i rymden.
 • Vad en galax är och hur vårt solsystem ser ut. 
 • Hur dag, natt, år, årstider och månens faser uppstår.
 • Livets utveckling.
 • Fotosyntes och förbränning.
 • Människan i rymden (veta lite om rymdfärder, utveckling, teknik).
 • Hur människan använder sig av rymden för olika syften.
 • Hur rymden har inspirerat författare och filmare.
 • Söka information i olika medier och källor och jämföra deras tillförlitlighet. 
 • Hur läser man en faktatext.
 • Hur man skriver en faktatext.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

3. Begrepp att kunna:

 • Big bang
 • Gravitation
 • Supernova
 • Ljusår
 • Galax
 • Vintergatan
 • Evolution
 • Fotosyntes
 • Förbränning.
 • Vetenskapliga revolutionen
 • Teleskop
 • Astronom
 • Astronaut
 • Kosmonaut
 • Rymdkapplöpning
 • NASA
 • Sputnik
 • Satellit 
 • Apollo 11
 • Challenger
 • International Space Station

Du kommer att få visa vad du lärt dig:

Genom att vara aktiv:

 • Vid genomgångar
 • Vid undersökningar
 • Vid diskussioner
 • Vid läsning 
 • Vid skriftliga uppgifter
 • när vi tittar på film

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: