Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde: språkhistoria

Skapad 2016-03-18 08:55 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Arbetsområde i svenska och svenska som andraspråk som handlar om språket uppkomst, historia och utveckling. Arbetsområde handlar också om minoritetsspråk, dialekter och sociolekter.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Varför pratar man inte samma språk i hela världen?

Varför är det lättare för en tysk att lära sig svenska och en från Somalia? 

Hur många språk finns det? 

 

Det och mycket mer får du lära dig i detta arbetsområde!

Innehåll

Hur ska vi jobba?

 • lärarledda lektioner där man som elev får anteckna och delta i uppkomna diskussioner
 • filmklipp/ljudklipp som visar på skillnader i språk. 
 • läsa texter av olika slag
 • avslutande arbetsområde med ett prov

Vad ska vi arbeta med, koppling till centralt innehåll Lgr 11

Vi kommer arbeta med att få svar på följande frågor:

- hur uppstod språk?

-varför pratar vi olika språk?

-hur utvecklas språk?

-vad påverkar språk?

- varför kan samma ord uppfattas olika i olika situationer?

- när lånade vi ord från tyskan och vad handlade dessa ord om?

- vad är sociolekt och dialekt?

- vad är minoritetsspråk? 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Visa lärande

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i klassrumsdiskussioner, samtal samt ett prov.

Bedömning

Dessa kunskapskrav kommer vi behandla och testa mot i detta arbetsområde:

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • SvA  E 9
  Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
 • SvA  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Matriser

Sv SvA
Arbetsområde: språkhistoria

genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: