Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9 - Inför NP

Skapad 2016-03-18 09:14 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi jobbar med förberedande övningar/övningsprov inför nationella provet i engelska.
Grundskola 9
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  •  Utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större variation och säkerhet
  •  Fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang
  •  Utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
  •  Utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter
  •  Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift
  •  Utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter
  •  Utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha en inblick i hur det är att skriva nationella proven i engelska. Du förstår hur hörförståelse, läsförståelse, den skriftliga delen och den muntliga delen kommer att gå till på ett ungefär och du vet vad du kan förvänta dig i form av tid för planering och genomförande av proven. 

Undervisning

Vi kommer att börja med en skriftlig uppgift som jag kommer att bedöma enligt fjolårets bedömningskriterier för nationella provet. Därefter kommer vi att gå vidare och ha en dubbellektion följt av en extra lektion där vi försöker att skapa provförhållanden som är så lika verklighetens Np som möjligt. 

Ni kommer att bekanta er med alla typer av hörförståelseaktiviteter där man dels ska försöka förstå var personer befinner sig genom att lyssna på deras samtal till att förstå fakta och underliggande information om miljön och slutligen få ut sammanhang och detaljer ur en intervju med flera olika personer. 

När det gäller läsförståelse kommer ni att få tillfälle att para nyhetsartiklar med rätt titlar, fylla i en lucktext, ta ut fakta ur en turistbroschyr, ta ut detaljer och sammanhang ur ett brev och förklara vad olika ord betyder.

 

Bedömningen

Under detta arbetsområde kommer jag att utgå ifrån skolverkets bedömningskriterier vid NP. Poängen på läs- och hörförståelsen är uträknade efter samma procentenheter som användes vid NP i fjol och är sammanräknade för en slutlig bedömning precis som det riktiga NP. 

Matriser

Engelska åk 9 - inför NP

Engelska NP

SKRIVA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budskap/Sammanhang/Struktur
Du visar en god vilja att använda din engelska för att förmedla ett budskap. Din text är relativt sammanhängande och strukturerad.
I din text visar du förmågan att förmedla ett budskap klart och tydligt. Din text har sammanhang och struktur i form av en tydlig början och ett tydligt slut och/eller styckeindelning.
I din text visar du förmågan att förmedla ett budskap väl. Din text har sammanhang och struktur i form av en tydlig början, ett tydligt slut, styckeindelning och länkning som leder läsaren framåt.
Innehåll/Behandling av ämne
Du har ett enkelt och begripligt innehåll. Du behandlar ämnet utifrån flertalet av de olika punkterna.
Du har ett varierat innehåll med generaliseringar och/eller egna åsikter. Du kan behandla ämnet övergripande utifrån de olika punkterna.
Du har ett varierat och fylligt innehåll med generaliseringar och egna åsikter. Innehållet är idérikt och informativt. Du kan behandla ämnet på djupet utifrån de olika punkterna. Du visar att du kan reflektera och problematisera ämnet på ett utförligt och nyanserat sätt. Din avslutning har en sammanfattande karaktär.
Ordval/Stavning/Grammatik
Du använder ett enkelt ordförråd. Din förmåga att binda samman satser och meningar samt stava är relativt god. Du visar en viss medvetenhet om tempus och olika böjningsformer.
Du använder ett varierat ordförråd och kan använda strategier för att förklara då orden inte räcker till. Din förmåga att binda samman satser och meningar samt stava är god. Du visar en medvetenhet om tempus och olika böjningsformer samt har en verbbehandling som bidrar till språkligt flyt.
Du använder ett synnerligen varierat ordförråd med idiomatiska uttryck och kan använda strategier för att förklara då orden inte räcker till. Din förmåga att binda samman satser och meningar samt stava är synnerligen god. Verb- och tempusbehandlingen är genomgående säker vilket inger en säkerhet i texten.
Anpassning till mottagare/syfte
Du visar en tydlig koppling till syftet och är relativt anpassad till mottagaren.
Du har en tydlig koppling till syftet. Du visar förmåga att skriftligt kunna anpassa ditt språk till mottagaren.
Du kan uttrycka dig skriftligt på engelska med anpassning till både syfte och mottagare.

LYSSNA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
What's It All About?
4 - 7 poäng
8 - 10 poäng
11 - 12 poäng
Environmental News
5 - 9 poäng
10 - 12 poäng
13 - 14 poäng
Think Twice
8 - 15 poäng
16 - 20 poäng
21 - 23 poäng

LÄSA
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Croeso i Cymru! Welcome to Wales!
4 - 7 poäng
8 - 10 poäng
11 - 12 poäng
A Multicultural City
4 - 7 poäng
8 - 10 poäng
11 - 12 poäng
Young and Free
7 - 13 poäng
14 - 17 poäng
18 - 20 poäng
Native Languages
6 - 10 poäng
11 - 13 poäng
14 - 16 poäng
What Does It Mean?
2 - 4 poäng
5 - 6 poäng
7 poäng
Odd News
6 - 10 poäng
11 - 13 poäng
14 - 16 poäng
Small Talk
4-7 poäng
8-10 poäng
11-12 poäng
Total receptiv förmåga:
LYSSNA + LÄSA
46 - 91 poäng
92 - 117 poäng
118 - 132 poäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: