Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modellbygge i bild och teknik

Skapad 2016-03-18 09:23 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Vad ska vi lära oss? Du kommer att få lära dig flera modeller för hur energi kan gynna människan i vårt vardagsliv, du kommer att få bygga en miniatyr modell med olika material och tekniker. När du bygger din modell kommer du att lära dig om energier och konstruktioners funktioner i olika miljöer.
Grundskola 4 – 6 Bild Teknik

Modellbygge i teknik och bild, du får bygga dig en miniatyr modell som ger dig möjlighet till att utveckla. Du ska lära dig om hur du kan skapa en mindre konstruktions modell som används till att  kommunicera ditt budskap. samt hur  människans vardag kan gynnas av olika energikällor, konstruktioner och uppfinningar. Du kommer att få lära dig om hur rumslighet och dimensioner kan skapas som en illusion med hjälp av tekniker inom bildämnet

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss hur ett hus är konstruerat och vilka värme och energi källor som finns i hus och byggnader. vi kommer att lära oss om vilka uppfinningar som vi människor använder oss av i vårt vardagliga hem.Du kommer att få lära dig om hur rumslighet och dimensioner kan skapas som en illusion med hjälp av tekniker inom bildämnet. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Syfte och förmågor


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med att skissa en ritning över en prototyp av en miniatyr modell av ett rum, en uppfinning eller en fantasiplats. Modellen bygger du sedan av olika material som finns tillgängliga under lektionerna. Arbetet slutförs med en presentation och fotografering av modellen, du ska lämna in din skiss (ritningen på modellen) och din utvärdering.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du arbetar med olika material 
 • hur du för arbetet framåt
 • hur du konstruerar din modell
 • hur du arbetar utifrån din skiss och instruktioner.
 • vad du presenterar för energi och värme källor i din modell
 • hur du arbetar under lektionerna. 
 • att du i din presentation har med de relevanta delarna för en konstruktion.

Arbetstid

10 veckor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: